بیمارستان های فارس

بیمارستان جراحی شهید رجایی

ساخت بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۷۹ شروع گردید، از شهریور سال ۱۳۸۷ به بهره برداری آزمایشی و از ۲۲ بهمن ۸۷ به بهرهبرداری رسمی رسید.از ۱۸ مهرماه ۱۳۸۸ فاز یک به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.  نحوه اداره بیمارستان طبق پروانه بهره برداری صادر شده بصورت غیر انتفاعی می باشد و وضعیت کنونی …

بیمارستان جراحی شهید رجایی ادامه مطلب »

بیمارستان شهید چمران

بیمارستان شهید دکتر چمران در سال ۱۳۳۱ در زمینی به مساحت ۹ هکتار در چهار طبقه و با ۱۹۸۷۹ متر مربع زیر بنا در بلوار شهید دکتر چمران با هدف درمان بیماران مبتلا به سل احداث گردید؛ تعداد تخت های مصوب بیمارستان ۳۰۰ و تعداد تخت های فعال ۲۶۵ تخت می باشد.  گسترش بیمارستان از …

بیمارستان شهید چمران ادامه مطلب »

مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی

در سال ۱۲۸۶ هجری  شمسی مرحوم حیدر علی خان عز الملوک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نصف درآمد حاصل از عایدات یک روستا در منطقه درود زن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود . در سال ۱۳۲۲ توسط شهرداری وقت در این محل یک بیمارستان مجهز احداث گردید. بیمارستان …

مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی ادامه مطلب »

بیمارستان نمازی

یمارستان نمازی ، یک بیمارستان آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است . این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفۀ شادروان محمد نمازی است.در این مرکز آموزشی درمانی، همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان محترم، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود. بیشتر …

بیمارستان نمازی ادامه مطلب »