باشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

خانه معلم کاشمر

ما آماده خدمات دهی به تمام اقشار جامعه و به ویژه قشر عظیم و فرهیخته فرهنگیان در شهرستان زیبای کاشمر می باشیم
امیدواریم بتوانیم اوقاتی خوش و با آرامش را برای شما رقم بزنیم