باشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

خانه معلم مرکز رفاهی کلبیر

کلبیر، خیابان فرمانداری، جنب دادگستری

041-44420784