کوه سهند با ارتفاع 3707 متر،یکی از بلندترین کوه‌های آذربایجان و یکی از مهم‌‌ترین کوه‌های آتشفشانی خاموش ایران به ‌شمار می‌رود.

دامنه‌های سهند در فصول گرم‌تر پوشیده از ریحان و لاله واژگون است و به‌‌دلیل انبوهی گیاهان، چمن‌زارها، گلزارها و مراتع، به عروس کوه‌های ایران شهرت دارد.

قله‌های جام، سهند، سلطان، دمیرلی، آغ ‌داغ، موتال داغی، شیر داغی، حرم داغی، گیرو داغی، آتاشان، درویش و کمال از مهم‌ترین قله های  رشته ‌کوه سهند محسوب می‌شوند. در تنگه‌های کوهستانی این رشته کوه رودخانه‌های پر آبی به سوی دو آبگیر عمده آذربایجان یعنی دریاچه ارومیه و دره قزل‌اوزن جریان دارند.

پیست اسکی سهند با 1200 متر منطقه اسکی, در جنوب شرقی تبریز قرار گرفته است.

بزرگراه تبریز-تهران، بعد از پلیس راه

فیلم معرفی کوه سهند

آدرس کوه سهند

گالری عکس کوه سهند