چشمه آبگرم روستای ابدال در 30 کیلومتری جنوب شرقی جاده زنجان تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است. این چشمه که در ارتفاعات ابدال قرار گرفته، دارای خاصیت های درمانی و دارویی است.

چشمه آبگرم معدنی وننق در حومه روستای وننق دهستان قره‌ پشتلو، بین دو روستای و ننق و لگاهی واقع شده است. این چشمه خاصیت درمانی داشته و از نوع  آبگرم گوگردی است.

فیلم معرفی چشمه های آبگرم زنجان

آدرس چشمه های آبگرم زنجان

گالری عکس چشمه های آبگرم زنجان