پل هفت‌ چشمه (پل ججین، پل یدی گوزلی، کورپی قرمزی و پل داش کسن) مربوط به دوران صفویه,بر روی رودخانه‌ بالیقو چای واقع شده است.این پل دارای هفت دهانه‌ آجری همراه با قوس پنج و هفت و موج‌شکن‌های سنگی است.

در تاریخ 28 مرداد 1348، پل هفت چشمه با شماره 875 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

پل یعقوبیه (پل پنج چشمه ) با 37 متر طول، 3 متر عرض و 5 متر ارتفاع ,مربوط به دوره صفوی بر روی رودخانه بالیقلو چای واقع شده است.پل دارای پنج دهانه یا چشمه است که  دهانه وسطی آن بزرگ‌تر از دیگر دهانه‌ها است و همین موضوع باعث زاویه‌دار شدن عرصه شده و در نهایت شکلی متقارن به پل داده است.

در تاریخ 28 مرداد 1348، پل یعقوبیه با شماره 876 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

پل سامیان با 55 متر طول,4متر عرض و 5 متر ارتفاع در نزدیکی روستای سامیان، در کیلومتر 15 جاده اردبیل به مشگین‌ شهر واقع شده است. این پل دارای 6 چشمه است و قدمت آن به دوره صفوی بازمی‌گردد.

در سال 1348، این اثر با شماره 874 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

پل سید آباد (پل پیرمادر) مربوط به دوره صفویه, با طول 24.5 متر و عرض 4.5 متر, متشکل از  سه دهانه آجری با قوس‌های شاخ بزی کند و موج‌شکن‌های سنگی ,محله‌های سید آباد و پیرمادر را به یک‌دیگر متصل می‌کند.

در سال 1348، پل سید آباد با شماره 887 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

پل ابراهیم‌‌آباد مربوط به دوران صفویه, با 36.75 متر طول، 3 متر عرض و 5 متر ارتفاع ,دارای سه چشمه طاق بزرگ آجری به فرم جناغی در محله‌های اوچدکان و ابراهیم‌آباد واقع شده است.

در تاریخ 7 مهر 1381، پل ابراهیم‌آباد به‌عنوان یکی از مکان های دیدنی اردبیل، با شماره 6235 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

پل نادری (پل شام اسبی) با چهار دهانه یا چشمه در نزدیکی روستایی با همین نام قرار دارد. نماها و پایه‌های پل، سنگی و طاق‌های آن، آجری هستند.

در گذشته، ارتباط بین شهرهای اردبیل و تبریز از طریق این پل صورت می‌گرفت.

پل قره سو (پل زاغالان) مربوط به دوران صفویه با هفت چشمه یا دهانه بر روی رودخانه بالیقلی بنا شده است.

 

فیلم معرفی پل های تاریخی اردبیل

آدرس پل های تاریخی اردبیل

گالری عکس پل های تاریخی اردبیل