میدان ساعت در مرکز شهر ساری قرار دارد و دارای برجی با ساعت عقربه‌ای بزرگ و مجهز به صدای زنگ ناقوس است.

این ساعت در هنگام تغییر ساعات به تعداد رقم ساعت آن لحظه به صدا درمی‌آید.

در سال 1355 ساخت میدان این برج آغاز شد و در سال 1357 پایان یافت. محمد علی حیدری سازنده این برج است. 

ساری، مرکز ساری

فیلم معرفی میدان ساعت ساری

آدرس میدان ساعت ساری

گالری عکس میدان ساعت ساری