منطقه حفاظت شده سرخ آباد با وسعت 122618 هکتار در شهرستان زنجان مابین دو رشته کوه شمالی و جنوبی این استان واقع شده است. این منطقه به دلیل شرایط اکولوژیکی خاص و دارا بودن زیستگاه های متنوع و کوهستانی، دشتی و محیط‌های آبی از تنوع گیاهی و جانوری بالایی برخوردار است.

آهوی ايرانی ,كل و بز وحشی، خرس قهوه‌ای، پلنگ، شنگ,انواع پرندگان بومی و مهاجر مانند بالابان، قرقی، طرلان، شاهين، كبک دری، تيهو، كبک و انواع مارها، مارمولک‌ها و ماهی‌ها در این منطقه زندگی می‌کنند.

فیلم معرفی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

آدرس منطقه حفاظت شده سرخ آباد

گالری عکس منطقه حفاظت شده سرخ آباد