مراکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان بر اساس دستور العمل 730/17 مورخه 1368/05/24 جهت ارایه خدمات آموزشی ، فرهنگی ، رفاهی ، تربیتی و خدماتی به فرهنگیان و خانواده محترم آنان تاسیس شده است
مرکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان زنجان در اسفند ماه 1383 با مساحت45000 مترمربع ، تاسیس و بر اساس راهکار 12/3 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب ودر خور شان ومنزلت فرهنگیان ،ساماندهی شده است.

فضا های موجود این مجموعه شامل :
1- سالن کنفرانس 1 باب
2- اتاق خواب 18 باب با ظرفیت کل 51 نفر
3- دو باب تالار با ظرفیت 160 نفر (درمجوع320نفر)
4- مجموعه پارکینگ وباغ

زنجان : بزرگراه 22 بهمن – میدان سرباز گمنام – جاده گاوازنگ – شهرک کارمندان – خیابان اول

024-33465920

اینستاگرام : bashgah.farhangian.zanjan

وب سایت : zanjan.bashgahfarhangian.com

فیلم معرفی مجموعه فرهنگی زنجان

آدرس مجموعه فرهنگی زنجان

گالری عکس مجموعه فرهنگی زنجان