محوطه‌ باستانی قلعه خسرو در 28 کیلومتری بخش شمال  شهر اردبیل ,در نزدیکی روستای قوناق قیران قرار دارد و شامل دو قلعه و یک گورستان می‌شود. یکی از قلعه‌ها را بالای کوه شش داغی می‌توان مشاهده کرد و این در حالی است که این قلعه و کوه شش داغی، درون قلعه‌ی دوم که بزرگ‌تر است، جای گرفته‌اند. گورستان نیز در بخش جنوبی کوه دیده می‌شود که قبرهای متعددی به‌صورت پراکنده در آن به چشم می‌خورند.

28 کیلومتری بخش شمال  شهر اردبیل ,در نزدیکی روستای قوناق قیران

فیلم معرفی قلعه خسرو اردبیل

آدرس قلعه خسرو اردبیل

گالری عکس قلعه خسرو اردبیل