خیابان یا عابرگذر تربیت یکی از قدیمی‌ترین معابر شهر تبریز است که قدمت آن به آغاز سده چهاردهم باز می‌گردد.

این خیابان دو مکان بسیار مهم شهر، عمارت شهرداری و دیک‌باشی را به هم وصل می‌کند.

 تبریز، خیابان امام، مابین میدان ساعت و چهارراه شهناز

فیلم معرفی عابرگذر(خیابان) تربیت تبریز

آدرس عابرگذر(خیابان) تربیت تبریز

گالری عکس عابرگذر(خیابان) تربیت تبریز