تپه نادری که در 3 کیلومتری جاده اردبیل به تبریز واقع شده, جایی است که گفته می‌شود نادرشاه افشار به سربازان دستور داد تا با مشت‌های خود تپه‌ای بسازند تا بتواند بر بلندای آن برای سربازان سخنرانی کند. بیشتر سفال‌های کشف شده از تپه نادری بدون لعاب، ساده و متعلق به دوره اسلامی است.

3 کیلومتری جاده اردبیل به تبریز

فیلم معرفی تپه نادری اردبیل

آدرس تپه نادری اردبیل

گالری عکس تپه نادری اردبیل