بند خاکی عبدل‌آباد در شهرستان بجنورد,شهر حصار گرم خان,روستای عبدل آباد واقع شده است.

این سد در زمستان از آب رودخانه‌های اطراف پر می‌شود و در فصل‌های کم‌آبی برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی اطراف استفاده می‌شود.

از بند برای پرورش ماهیان گرم آبی نیز استفاده می‌شود.

فیلم معرفی بند خاکی عبدل آباد بجنورد

آدرس بند خاکی عبدل آباد بجنورد

گالری عکس بند خاکی عبدل آباد بجنورد