برج خلعت‌پوشان با قدمتی که به دوران صفویه بازمی‌گردد، در 5 کیلومتری مرکز شهر تبریز، در همسایگی رودخانه میدان چایی قرار دارد. این سازه تاریخی یکی از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین برج‌های شهر تبریز محسوب می‌شود.

برج خلعت‌پوشان تبریز دارای سه طبقه و به‌ شکل یک منشور بلند است که این منشور دارای قاعده‌ای با 16 ضلع و قطر 9.5 متر است. طبقه‌ اول این برج دارای سقف گنبدی شکل است، سقف طبقه‌ دوم آن هم در ابتدا ریخته شده بود که بعدها با پوشش تیرآهن مرمت شده است, طبقه‌ سوم هم بدون سقف است.

برج خلعت‌پوشان در زمان صفویه و قاجاریه، محل دادن انعام و خلعت از طرف حکومت به شاهزادگان، حکام شهرها و مردم بود که این مراسم، با حضور ولیعهد مقیم تبریز انجام می‌شد.

تبریز، 5 کیلومتری مرکز شهر، جنوب محله کرگج، در جوار رودخانه چایی

فیلم معرفی برج خلعت پوشان تبریز

آدرس برج خلعت پوشان تبریز

گالری عکس برج خلعت پوشان تبریز