قبل
بعدی
مکان تاریخی خاصی را میشناسید؟؟؟
کسب و کار خاصی داری ؟؟؟
صاحبان مشاغل : برای شما برنامه ویژه ای داریم ....
یا میخوای جاذبه های گردشگری محل سکونت رو معرفی کنی ؟؟؟
قبل
بعدی
قبل
بعدی

مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی

مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی

در سال ۱۲۸۶ هجری  شمسی مرحوم حیدر علی خان عز الملوک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نصف درآمد حاصل از عایدات یک روستا در منطقه درود زن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود . در سال ۱۳۲۲ توسط شهرداری وقت در این محل یک بیمارستان مجهز احداث گردید. بیمارستان شهید دکتر فقیهی در سال ۱۳۲۲ با نام بیمارستان سعدی تاسیس شد یکی از بنیانگذاران این بیمارستان که به یکصد تختخوابی معروف بود، مرحوم علی اصغرخان حکمت شیرازی است که از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز آن را ساخت. ایشان در خاطرات ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ چنین می نویسد : “بیمارستان سعدی، این بیمارستان به موجب نذر عهدی که به درگاه الهی نمودم و خداوند توفیق فرمود در سال ۱۳۱۸ بانی شدم در آن تاریخ به خدمت وزارت کشور مشغول بودم و امور صحیه نیز جزو آن وزارت بود. در سال ۱۳۱۷ روزی در بابا کوهی متوجه شدم که شیراز بیمارستانی که کفاف حاجات فقرا و بیماران بینوا را نماید ندارد . با خداوند عهد کردم که هرگاه موفقیتی حاصل شود به ساختن عمارت مخصوص بیمارستان اقدام نمایم . این آرزو بر آمد نقشه آن را که برای یک بیمارستان مکمل صد تختخوابی تهیه شده بود از طرف مهندس سیرو فرانسوی ترسیم و از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز پرداخته شد

دیدگاه‌ خود را بنویسید