قبل
بعدی
مکان تاریخی خاصی را میشناسید؟؟؟
کسب و کار خاصی داری ؟؟؟
صاحبان مشاغل : برای شما برنامه ویژه ای داریم ....
یا میخوای جاذبه های گردشگری محل سکونت رو معرفی کنی ؟؟؟
قبل
بعدی
قبل
بعدی

مجتمع آموزشی علم و زندگی

مجتمع آموزشی علم و زندگی

رسيم هدف درست  علمي و منطقي براي تأسيس هر نهاد يا سازمان و تعيين راه هاي رسيدن به آن و نظارت بر فرآيند تعريف شده از ضروري ترين برنامه مؤسسان آن نهاد يا سازمان مي باشد .

امروزه همگي اذعان داريم كه بسياري از اهداف مشخص شده براي تعليم و تربيت در مدارس ما تحقق پيدا   نمي كند. دانش آموزان به مدرسه مي روند تا امر يادگيري اتفاق بيفتد اما اين يادگيري چقدر در عمل و در عرصه زندگي او را ياري مي كند معلوم نيست.

يادگيري زماني مطلوب و مؤثر است كه به بهبود زندگي فردي و اجتماعي منجر شود و جامعه ثمره آن را ببيند. تصور كنيم در جامعه اي زندگي مي كنيم كه:

*    دانش آموز وقتي در درس شيمي در مورد گازها و آلودگي محيط مطالعه مي كند سريعا نسبت به تنظيم دود موتور و يا ماشين خانواده خود اقدام نمايد.

*    دانش آموز در كلاس درس به جاي پيشرفت و موفقيت خود علاقه مند به موفقيت همه دانش آموزان باشد.

*    دانش آموز وقتي كه در خيابان و يا محله خود افرادي را مي بيند كه با مشكل مواجه هستند آنها را كمك كند.

*    دانش آموز وقتي ببيند همنوعان خود به دليل حوادثي در رنج و عذابند در برابر آنها احساس مسئوليت كند و بي تفاوت نباشد.

*    دانش آموز بتواند مشكلات شخصي و اجتماعي خود و خانواده را منطقي و مستدل حل كند.

در اين صورت چقدر زندگي لذت بخش مي شود و اين يعني:

يادگيري براي زندگي بهتر و با هم زيستن.

ما در مجتمع آموزشي علم و زندگي به دنبال تحقق اهداف ذيل هستيم:

*    برنامه ريزي براي تحقق اهداف اعتقادي-آموزش علمي-اخلاقي-فرهنگي-زيستي و…

*    آموزش براي دانايي و توانايي و ايجاد مهارت در فراگيران                                        

*    يادگيري براي دانستن و دانستن براي عمل كردن

*    يادگيري براي عمل كردن و زندگي با ديگران

*    اولويت به تحقيق و پژوهش در فرآيند يادگيران

*    برنامه ريزي براي ايجاد رفتار پايدار در فراگيران

*    توجه به تفاوت هاي فردي و استعدادها

*    بكارگيري آخرين فناوري آموزشي

دیدگاه‌ خود را بنویسید