باغ و عمارت تاریخی معین در ضلع جنوب غربی شهر زنجان، در مجاورت رودخانه زنجان رود و در غرب پل سردار قرار دارد. این بنا توسط یکی از متمولان شهر در دوره قاجار ساخته شده است.

سرای ملک با مساحت 822811 متر مربع در بازار پایین زنجان قرار دارد. این سرا در یک طبقه بنا شده و دارای یک حیاط، سه دالان ورودی و یک دالان عمود بر دالان ورودیِ جنوبی که از سمت شرق یک ورودی دیگر دارد,است.این بنا از الگوی سراهای رواق‌دار تبعیت کرده که امروزه رواق‌های آن مسدود و به حجره‌ها اضافه شده است. حیاط دارای معماری چهار ایوانه با پلان مربع است که دور تا دور آن 20 حجره‌ و 4 راهروی دسترسی بین حجره‌های شرقی غربی قرار گرفته است. ایوان شمالی این سرا از همه مرتفع‌تر است.

باغ و عمارت معین:زنجان_جنوب غربی زنجان_ کرانه رود زنجانرود

سرای ملک:زنجان_خیام،خیابان فردوسی_بازار میوه و تره بار پایین

فیلم معرفی عمارت معین و سرای ملک زنجان

آدرس عمارت معین و سرای ملک زنجان

گالری عکس عمارت معین و سرای ملک زنجان