قبل
بعدی
مکان تاریخی خاصی را میشناسید؟؟؟
کسب و کار خاصی داری ؟؟؟
صاحبان مشاغل : برای شما برنامه ویژه ای داریم ....
یا میخوای جاذبه های گردشگری محل سکونت رو معرفی کنی ؟؟؟
قبل
بعدی
قبل
بعدی

بیمارستان جراحی شهید رجایی

بیمارستان جراحی شهید رجایی

ساخت بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۷۹ شروع گردید، از شهریور سال ۱۳۸۷ به بهره برداری آزمایشی و از ۲۲ بهمن ۸۷ به بهرهبرداری رسمی رسید.از ۱۸ مهرماه ۱۳۸۸ فاز یک به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت. 

نحوه اداره بیمارستان طبق پروانه بهره برداری صادر شده بصورت غیر انتفاعی می باشد و وضعیت کنونی بیمارستان آموزشی درمانی است.بیمارستان شهید رجایی شیراز یکی از مجهزترین بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی فوریت های جراحی می باشد.زیر بنای کل اینبیمارستان ۲۲۵۰۰ مترمربع و می باشد که شامل فاز یک با زیربنای ۸۵۰۰ مترمربع که شامل ۶ طبقه مشتمل بر بخش های درمانی،درمانگاه تخصصی، واحدهای پاراکلینیکی و واحدهای اداری می باشد.فاز دوم بیمارستان با زیربنای ۱۴۰۰۰ مترمربع که دارای بخش های بستری، آی سی یو، سی تی اسکن، اتاق عمل، درمانگاه، آزمایشگاه،رادیولوژی و واحدهای اداری می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید