روش راحتر : ارسال عکس و فیلم و توضیحات مربوطه برای ما
محتوای مربوطه را برای ما از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۰۲۱۱۳۲۷۷۹ ارسال کنید تا ما ان اطلاعات را وارد کنیم
ارسال پیام واتس اپ
۰۹۰۲۱۱۳۲۷۷۹
در صورت نیاز ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .
مکان تاریخی خاصی را میشناسید؟؟؟
کسب و کار خاصی داری ؟؟؟
صاحبان مشاغل : برای شما برنامه ویژه ای داریم ....
یا میخوای جاذبه های گردشگری محل سکونت رو معرفی کنی ؟؟؟
قبل
بعدی
قبل
بعدی

مجتمع آموزشی علم و زندگی

مجتمع آموزشی علم و زندگی

رسيم هدف درست  علمي و منطقي براي تأسيس هر نهاد يا سازمان و تعيين راه هاي رسيدن به آن و نظارت بر فرآيند تعريف شده از ضروري ترين برنامه مؤسسان آن نهاد يا سازمان مي باشد .

امروزه همگي اذعان داريم كه بسياري از اهداف مشخص شده براي تعليم و تربيت در مدارس ما تحقق پيدا   نمي كند. دانش آموزان به مدرسه مي روند تا امر يادگيري اتفاق بيفتد اما اين يادگيري چقدر در عمل و در عرصه زندگي او را ياري مي كند معلوم نيست.

يادگيري زماني مطلوب و مؤثر است كه به بهبود زندگي فردي و اجتماعي منجر شود و جامعه ثمره آن را ببيند. تصور كنيم در جامعه اي زندگي مي كنيم كه:

*    دانش آموز وقتي در درس شيمي در مورد گازها و آلودگي محيط مطالعه مي كند سريعا نسبت به تنظيم دود موتور و يا ماشين خانواده خود اقدام نمايد.

*    دانش آموز در كلاس درس به جاي پيشرفت و موفقيت خود علاقه مند به موفقيت همه دانش آموزان باشد.

*    دانش آموز وقتي كه در خيابان و يا محله خود افرادي را مي بيند كه با مشكل مواجه هستند آنها را كمك كند.

*    دانش آموز وقتي ببيند همنوعان خود به دليل حوادثي در رنج و عذابند در برابر آنها احساس مسئوليت كند و بي تفاوت نباشد.

*    دانش آموز بتواند مشكلات شخصي و اجتماعي خود و خانواده را منطقي و مستدل حل كند.

در اين صورت چقدر زندگي لذت بخش مي شود و اين يعني:

يادگيري براي زندگي بهتر و با هم زيستن.

ما در مجتمع آموزشي علم و زندگي به دنبال تحقق اهداف ذيل هستيم:

*    برنامه ريزي براي تحقق اهداف اعتقادي-آموزش علمي-اخلاقي-فرهنگي-زيستي و…

*    آموزش براي دانايي و توانايي و ايجاد مهارت در فراگيران                                        

*    يادگيري براي دانستن و دانستن براي عمل كردن

*    يادگيري براي عمل كردن و زندگي با ديگران

*    اولويت به تحقيق و پژوهش در فرآيند يادگيران

*    برنامه ريزي براي ايجاد رفتار پايدار در فراگيران

*    توجه به تفاوت هاي فردي و استعدادها

*    بكارگيري آخرين فناوري آموزشي

دیدگاه‌ خود را بنویسید